Ofsettrüki eeliseks on kontrastsed värvid ja kvaliteet. Ofsettrükk annab võimaluse teostada erinevaid järeltöötlusi. Suurim eelis on trükkida suure tiraašiga, mis väljendub hinnas.

  • Kataloogid
  • Brošüürid
  • Voldikud
  • Plakatid
  • Ümbrikud
  • Isekopeeruvad blanketid
  • Ajakirjad